Wonen

Lucht-water warmtepomp: wat is dat?

Steeds meer mensen kiezen voor duurzame alternatieven om energie op te wekken. De overheid zinspeelt op een energieneutraal Nederland. Dit houdt ook in dat gaswinning verleden tijd moet zijn. Dit wordt duidelij...