Bij een verslaving heb je geen controle meer over een specifiek soort gedrag of over het gebruik van een bepaald middel. Het lukt steeds maar niet om hiermee te stoppen. Je kunt verslaafd zijn aan middelen zoals alcohol of drugs, maar bijvoorbeeld ook aan gedrag zoals gokken of gamen. Meestal is verslaving een langdurige aandoening en het is moeilijk om daarvan af te komen. Vaak hebben mensen het zelf nog niet door dat ze verslaafd beginnen te worden of durven ze het niet toe te geven. Het is veelal iemand uit de naaste omgeving van de gebruiker die het problematische gebruik als eerste opmerkt. Als hulp en behandeling zo vroeg mogelijk worden ingezet, kan dit later veel narigheid voorkomen. Vanzelfsprekend is dat ook zo als je zelf moeilijk kunt stoppen met het gebruik van een genotsmiddel of merkt dat je verslaafd bent aan alcohol, drugs, pijnstillers, medicijnen of gewoontes zoals gamen, gokken of seks. 

Het wordt steeds lastiger om van een verslaving af te komen naarmate iemand langer verslaafd is. Gelukkig is er hulp. Met een team van specialisten dat bestaat uit experts, ervaringsdeskundigen en coaches, biedt een verslavingszorg kliniek hulp en advies en wordt gekeken naar de mogelijke onderliggende oorzaken van de verslaving. De verslaving kan tot het verleden behoren als iemand bereid is om de hulp te aanvaarden. 

Avondbehandeling van een verslaving

Avondbehandeling omvat een intensief interactief programma van twee avonden per week, gedurende acht weken lang. Deze behandeling wordt aangevuld met individuele gesprekken en nazorg.Een avondbehandeling is zeer geschikt voor mensen die actief willen werken aan het herstel van hun verslaving naast hun werk. Bij Thuistips hebben we kennisgemaakt met een gespecialiseerde GGZ-instelling die werkt volgens de Recovery-methode: psycho-educatie (advies en voorlichting met betrekking tot psychische klachten) en intensieve bewustwording, aangevuld met groepstherapie, ervaringswijsheid en zelfwerkzaamheid. Er wordt aandacht besteed aan wat verslaving is, hoe gedragsverandering kan worden bereikt en hoe om te gaan met zucht/trek.

Het 12-stappenprogramma

Bij de behandeling van verslaving wordt aansluiting gezocht op zelfhulpgroepen en het 12-stappenprogramma: een behandelingsplan waarbij de twaalf stappen de weg naar herstel beschrijven. Vanaf het moment dat iemand zijn verslaving erkent tot aan het punt waarop die is hersteld en zijn ervaringen met lotgenoten deelt om hen te helpen. Het uiteindelijke doel van het 12-stappenprogramma zijn een betere kwaliteit van leven en duurzaam herstel. Daarnaast streeft men naar vrijwillige onthouding (abstinentie) waarbij ook wordt gekeken naar onderliggende oorzaken en combinaties van verslavingen (cross-addiction). Er wordt gekeken naar iemands levensverhaal en het verleden om daarvan te leren. De naasten en de omgeving worden in het herstel betrokken.

Dagbehandeling van een verslaving

Hoewel veel mensen bij verslavingszorg denken aan klinieken – en dus aan bedden – vindt het grootste deel van deze zorg plaats in dagbehandeling. De cliënten gaan aan het einde van de dag gewoon weer naar huis. Deze benadering maakt de drempel om hulp te aanvaarden of te zoeken een stuk lager. De dagbehandeling van een verslaving bij een verslavingszorg kliniek bestaat gedurende een bepaalde periode uit wekelijkse individuele consulten. De cliënt werkt samen met de therapeut één op één aan het verslavingsprobleem. Naast deze gesprekken vinden afhankelijk van het behandelplan, wekelijkse groepsbijeenkomsten plaats onder begeleiding van een therapeut en/of expert.

De persoon die verslaafd is moet het zelf doen, maar staat er niet alleen voor. De specialisten maken gebruik van de nieuwste psychologisch bewezen technieken en cognitieve gedragstherapie. Daarbij staan zij stil bij controle, verandering en zingeving.

Nazorg voor duurzaam herstel

De behandeling van een verslaving stopt niet nadat iemand met succes een detox heeft gedaan en is ontgift en afgekickt van drugs. Clean worden is een enorme prestatie. Daarom wordt er ook nazorg geboden: een vorm van doorlopende behandeling die wordt gegeven aan mensen die herstellen van een verslaving zoals een drugsverslaving, alcoholverslaving, medicijnverslaving, pijnstillerverslaving of een verslaving aan een bepaald soort gedrag.

Kampt iemand uit je omgeving met verslavingsproblematiek? Of heb je het vermoeden dat je zelf verslaafd bent en zoek je nu hulp? Een verslaving overwinnen doe je niet alleen. Bij het team van medische professionals van een gespecialiseerde verslavingszorg kliniek kun je terecht voor hulp en advies.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.